VidRise makes YouTube stand out on social feeds!

About Video - Rapa Rosie, Sebes | Un peisaj fantastic la picioarele noastre ? English translation, below in the description ? RO "Rapa Rosie, Sebes este o arie protejată (rezervație geologică și floristică) de interes cu o suprafață de 10 ha, situată în județul Alba, pe teritoriul administrativ al orașului Sebes, la cca 4 km nord de acesta. Rezervația naturala Rapa Rosie cuprinde formațiuni specifice de eroziune și șiroire care dau peisajului un aspect impozant, precum și o floră particulară, cu multe elemente rare și endemice. Vizibilă de la mare distanță, Rapa Rosie se întinde pe o lungime de 800 m și are înălțimi ce variază între 50 și 125 m. Un perete imens, aproape vertical, cu aspectul unei orgi uriașe, lasă impresia unui monument ancestral ruinat. Ciudatele coloane și piramide etajate, separate de ravene, formează un microrelief pe care geografii îl numesc „badlands” (pământuri rele). Termenul, de origine engleză, a fost folosit pentru prima dată în Dakota de Sud (Statele Unite), unde acest relief este bine dezvoltat. Formațiunea s-a format prin eroziunea produsă de un torent în depozitele sedimentare din miocenul inferior (după unii geologi, oligocen) constituite cu precădere din alternanțe de argile roșii cu gresii cenușii și roșii, ce se dezagregă ușor în nisipuri. Apar, de asemenea, intercalații de microconglomerate, care în urma spălării liantului argilos se transformă în pietrișuri și argile, ce se acumulează la baza versantului.." https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2pa_Ro%C8%99ie ************************************************************** ? Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să vă abonați, deoarece voi posta mai multe astfel de videoclipuri în viitor. Vă mulțumesc! ************************************************************** ? Filmat cu Sony AX100 și DJI Mavic Mini ? Editat in Magix Vegas pro 17 ************************************************************** ? Music: Signal To Noise by Scott Buckley – www.scottbuckley.com.au The music is released under the Creative Commons ‘Attribution 4.0 International’ (CC BY 4.0) License ************************************************************** ? EN "Râpa Roșie(Red Ravine) is a protected area (geological and floristic reservation) of interest with an area of 10 ha, located in Alba County, on the administrative territory of the city of Sebeș, about 4 km north of it. Râpa Roșie (Red Ravine) Reserve includes specific formations of erosion and runoff which give the landscape an imposing appearance, as well as a particular flora, with many rare and endemic elements. Visible from a great distance, Râpa Roșie stretches over a length of 800 m and has heights ranging from 50 to 125 m. A huge wall, almost vertical, with the appearance of a huge organ, leaves the impression of a ruined ancestral monument. Strange multi-story columns and pyramids, separated by ravines, they form a microrelief that geographers call "badlands". The term, of English origin, was used for the first time in South Dakota (United States), where this relief is well developed. The formation was formed by the erosion produced by a torrent in sedimentary deposits of the Lower Miocene age (according to some geologists, Oligocene) consisting mainly of alternating red clays with gray and red sandstones, which disintegrates easily in the sands. Microconglomerate intercalations also occur, which after washing the clay binder turns to gravel and clay, which accumulates at the base of the slope. Streams have dug deep folds, giving rise to beautiful columns called "styled pyramids". At the base of the slope, torrents built manure cones, which changes its appearance and size after more heavy rains. Due to the steep slope and lack of vegetation, running water, the collapses and landslides created a special relief, represented by towers, columns, obelisks, buttresses, and earth pyramids, which together with the red and purple color give it an impressive look. " (Translated using Google Translate) ************************************************************** ? If you enjoyed this video, please subscribe as I'll be posting more of such videos in the future. Thank you *************************************************************** ? Filmed with Sony AX100 and DJI Mavic Mini ? Edited in Magix Vegas pro 17 ************************************************************** ? Music: Signal To Noise by Scott Buckley – www.scottbuckley.com.au The music is released under the Creative Commons ‘Attribution 4.0 International’ (CC BY 4.0) License ************************************************************** Keywords: rapa rosie sebes,canionul rapa rosie,râpa roșie,Rezervatie naturala,Rapa rosie