VidRise makes YouTube stand out on social feeds!

About Video - #Parumala #Thirumeni ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന ദൈവം കൈക്കൊൾകയും ഒരു അനുഗ്രഹ രൂപമായി അതു നമ്മുക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും സമസൃഷ്ടികളെ അര് നല്ലവണ്ണം പരിപാലിക്കുന്നുവോ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവനത്ര ഉത്തമനായ ദൈവഭക്തൻ [ പരുമല തിരുമേനി ] കൽപന - 1895 #jacobite_syrian #jacobite_song #syrian_orthodox #parumala