VidRise makes YouTube stand out on social feeds!

About Video - #FriendforYou ഒരു മാസ൦ തല പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിനുള്ളിൽ; ഒടുവിൽ ശ്രീരാഗിന്റെ കനിവിൻ മോചനം ഒരു മാസത്തോളം തലയിൽ കുടുങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുമായി നടന്ന മിണ്ടാപ്രാണിക്ക് ഒടുവിൽ ശ്രീരാഗിന്റെ കനിവിൽ മോചനം.