VidRise makes YouTube stand out on social feeds!

About Video - Cervical Cancer ( पाठेघरको मुखको क्यान्सर ) | Causes, symptoms, measures | Nepali | Swastha Naari | नेपाल मा महिलामा देखा पर्ने क्यान्सर मध्य पाठेघर को मुख को क्यान्सर पहिलो नम्बर मा आउंछ | तर धेरै लाई यस बारे थाहा नहुन सक्छ त्यसैले यस बारे थप जानीराखौ र समय मै आफ्नो पाठेघर को जांच गरौ | #SwasthaNaari #GetScreened #EndCervicalCancer #RegularCheckUp #womenhealth #womenhealthcare Written by Manisha Hada Narrated by Shreya Dhungana Our digital footprints: Facebook : https://www.facebook.com/swasthanaari Instagram : https://www.instagram.com/swasthanaari/ Twitter : https://twitter.com/swasthanaari LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/swastha-naari/