VidRise makes YouTube stand out on social feeds!

About Video - એક સલામ અમારા સ્વયંસેવકો ને નામ સત કૈવલ સાહેબ, આ વિડીયો માં આપણે જોઈશું કે અમારા સ્વયંસેવક ભાઈ બહેનો કેવી રીતે ખંત પૂર્વક સેવાની કામગીરી બજાવે છે... વિડીયો પસંદ આવે તો કમેન્ટમાં "સલામ ઉમરા" અવશ્ય લખશો...#SalaamUmra#CoronaWarriersMusic in this video Song: Erik Lund - Summertime (Vlog No Copyright Music) Music promoted by Vlog No Copyright Music. Video Link: https://youtu.be/E338aF6QHu8#NoCopyrightMusic #VlogMusic #VlogNoCopyrightMusic